Kontakt og info

 

Tilknyttet Den Kreative Aftenskole i Fredericia.

CVRnr. 39863839

Medlemskab

Ind- og udmeldelse sker hos dirigenten. Nye medlemmer skal før optagelse til en lille sangprøve hos dirigenten og optagelse sker under hensyntagen til balance mellem stemmegrupperne.

Koret tillader en prøvetid på tre koraftener, inden indmeldelse foretages. Dette gælder også fra dirigentens side.

Lunakoret er for kvinder.

Tid og sted
Vi øver hver tirsdag fra kl. 19.00 – 21.00.
Musikskolen, Kongensgade 111, Niveau 2 syd lokale 5, 7000 Fredericia

Kontingent
Kontingentet er p.t. 500,00 kr. 2 gange årligt. Fra 2022: 700.00 kr 2 gange årligt.
Reg.nr.: 5352 Kontonr. : 0242371.

Vi prioriterer et stabilt fremmøde.

Der er mange af medlemmerne, som har været i koret siden starten i 1996, så man kan udlede at vi, foruden sangglæde, også prioriterer godt samvær meget højt.

kontakt: Inge Andersen

Vedtægter pr. 24-10-2017